PERSONA

55吋直立式數位廣告看板

簡單迅速曝光效益佳

●超高畫質與高廣角

●內建ANDROID系統

●簡單操作,輕鬆輪播

●多款模板可選擇

●教學/導覽/會議/展示最佳工具

Product Details產品詳細

DPADTP-A900E4EJA

DPADTP-A900E4EJA

DPADTP-A900E4EJA

DPADTP-A900E4EJA

DPADTP-A900E4EJA

DPADTP-A900E4EJA